ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ:

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਖੰਘ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠਾ ਹੈ।

rating

ਦਾਅਵਾ

“ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ”, ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

Pineapple

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ?

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਰ ਫਾਰਮਾ ਕੈਮਿਕਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ 4.8 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ” ਜਦੋਂ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਤਪਦਿਕ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਨਾਨਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਜੋ ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ?

ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ਨਾਮਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, “ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ, ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ, ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ, ਸਰਜੀਕਲ ਟਰਾਮਾ, ਅਤੇ ਥ੍ਰੋਮੋਫਲੇਬਿਟਿਸ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮਾਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਨਾਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,381FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health