ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਲੂਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਹੈ।

Rating

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਹ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਸਲੇਟੀ-ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੱਧਮ ਰੰਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਉਮਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਸਫਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੱਬੇ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਗਾੜ ਸਿਸਟਮਿਕ ਜਾਂ ਪਲਪਲ ਮੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਧੱਬੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸ ਦੁਆਰਾ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੱਬੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਧੱਬੇ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲੇਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਊਥਵਾਸ਼, ਜੈੱਲ ਅਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨਮਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਮਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੂਣ, ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਖੀ ਉਪਚਾਰਕ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋੜੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੂਥਪੇਸਟ ਜੋੜ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੂਣ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਦਾ ਨਿਯਮਤ ਉਪਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Pooja Bhardwaj, BDS

ਅਸੀਂ ਡਾ. ਪੂਜਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਬੀਡੀਐਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦਤਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,719FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health