ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਮੁਹਾਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ

Rating

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਣਸੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠਾ ਹੈ।

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, “Benefits of Banana Peel: ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ !”, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੁਹਾਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨl

banana claim

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਹਾਰਮੋਨਸ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਫਿਣਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਬਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬਮ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਪੋਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਿਣਸੀ ਜਖਮ ਜਾਂ ਮੁਹਾਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਲੌਗਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਉੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫਿਣਸੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। PCOS ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ, ਗਲੂਕੋਕਾਰਟੀਕੋਇਡਜ਼, ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ-ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮੁਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਕੇਲਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੂੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹੈਲੁਸੀਨੋਜਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਫਾਈਬਰ, ਫੀਨੋਲਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਟੈਨਿਨ, ਸੈਪੋਨਿਨ, ਐਲਕਾਲਾਇਡਜ਼, ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼, ਫਲੇਵੋਨੋਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲਸ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਿਨੋਲ ਫਿਣਸੀ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਂਟੀ-ਐਕਨੇ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਮਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਕਿਸਮ, ਦਿੱਖ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਚਟਾਕ ਜਾਂ ਦਾਗ ਸਾਰੇ ਫਿਣਸੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਫੋਟੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਸਤਹੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਹਨ

ਖਾਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਚਮੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਲਾਭ ਹਨ।
ਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਰੋਗ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਖਰਾਬ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਜੀਆਈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਜੀਐਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਖਪਤ ਫਿਣਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ, ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਡੇਅਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,114FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health