ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

Published on:

Last Updated on ਜਨਵਰੀ 30, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ

rating

ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?

ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨਾ ,ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਧੱਬੇ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਟੇਪਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫੈਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੌਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਕ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ ਮਿਊਟਨਜ਼ ਦੇ ਸਵਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਹਲਦੀ ਇਸਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਸੂੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮੌਖਿਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Pooja Bhardwaj, BDS

ਇਸਦੇ ਅਨੇਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਡਾ. ਪੂਜਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ DIY ਹੈ।

ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸੂੜਿਆਂ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖੋਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਝਾ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।”

ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੰਦਾਂ  ਦੇ  ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂ ਧੱਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਧੱਬਾ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ; ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ; ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ  ਵਧੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਮਸੂੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਰੀਸਟੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਵਿਟੀ ਫਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੰਦ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜਨਵਰੀ 30, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜਨਵਰੀ 30, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜਨਵਰੀ 30, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜਨਵਰੀ 30, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜਨਵਰੀ 30, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜਨਵਰੀ 30, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜਨਵਰੀ 30, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜਨਵਰੀ 30, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜਨਵਰੀ 30, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜਨਵਰੀ 30, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,253FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health