ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈl ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ।

rating

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, “ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਇਹ 4 ਕਸਰਤਾਂ”, ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈl

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।

Dr. Pradeep Dahale

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹਲੇ, MS, DNB ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਓਪਿਆ ਲਈ ਯੋਗਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ‘ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, “ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਮਾਇਓਪਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਐਨ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ।”

ਡਾ: ਡਾਹਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਨਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸਰਤਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੁਰੀ ਲੰਬਾਈ, ਕੋਰਨੀਅਲ ਕਰਵੇਚਰ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕੋਗੇ।”

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,362FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health