ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ।

Rating

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ” Health tips : ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ”, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਿਗ੍ਰੇਨ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਮਾਈਗਰੇਨ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਈਗਰੇਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮਾਈਗਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਮਾਈਗਰੇਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Dr Abhishek Juneja

ਡਾ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੁਨੇਜਾ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ‘ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਬ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਫਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਗਰੇਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ’।

ਸੇਬ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਬ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਗਰੇਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਟਰਿਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗਰੇਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਗਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

dietitian

ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਆਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਟ੍ਰਿਗਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਗਰੇਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੇਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੇਬ ਖਾਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਬ ਖਾਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮਾਈਗਰੇਨ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਤੰਤੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, The Healthy Indian Project (THIP Media) ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬ ਦੇ ਬੀਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂ ਚਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਰਵਰਡ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੇਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੇਬ ਦੀ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਛਿੱਲਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,719FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health