ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

Published on:

Quick Take

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠਾ ਹੈ।

The Claim

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ, “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ?” ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

Fact Check

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਲੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਪੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਲਾ ਦੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉਮਰ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਫਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ?

ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਵਾਂਗ, ਫਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਾਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਖੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਕੀ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਦਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਤਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਡੀ-ਲਿਮੋਨੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧੱਬੇ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ 3-4 ਦੇ pH ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

Pooja Bhardwaj, BDS

ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਡਾ. ਪੂਜਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ DIY ਹੈ, ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਸਾਹ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ pH 3.9 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲਾ ਡੀ-ਲਿਮੋਨੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਤੇਲ ਜੋ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਡੀ-ਲਿਮੋਨੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੂਥਪੇਸਟ, ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਵਿੱਚ ਧੱਬੇ, ਗਰੀਸ, ਟਾਰ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਹਰੀ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਤੀਜਾ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ pH ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਦੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਹੈ, DIYs ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

151,312FansLike
1,143FollowersFollow
250SubscribersSubscribe

READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health