ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਖੀਰਾ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Published on:

ਸਾਰ

rating

ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠਾ ਹੈ.

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, “ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਇਸ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ” ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Dec SS

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹਰ ਕੋਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਗੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੇਜ਼ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੌਫੀ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਵਰਗੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਲਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਲਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਨਸ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਕੀ ਖੀਰੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਖੀਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਖੀਰੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਭਵ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਖੀਰੇ ਵਿਚਲੇ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੀਰੇ  ਵਿੱਚ ਘਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Pooja Bhardwaj, BDS

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾ: ਪੂਜਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਬੀਡੀਐਸ, ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਖੀਰਾ ਸਾਹ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੀਰੇ ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੈਲੀਟੋਸਿਸ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੀਰੇ ਦੇ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ DIY ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਲੇਕ ਬਿਲਡਅੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗਾਜਰ, ਖੀਰੇ, ਸੈਲਰੀ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਮਿਰਚ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ-ਫ੍ਰੀ ਗਮ ਚਬਾਓ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

151,086FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health