ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪੇਅ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕੋਵਡ -19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਰ

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੋਵਡ -19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ।

ਦਾਅਵਾ

ਇਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਕੋਵਡ -19 ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸਾਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਂਟ ਲੂਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪੁਰਾਲੇਖ ਰੂਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਇਹ ਕੰਸਾਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਂਟ ਲੂਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸੀ ?

ਨੰ. ਸੇਂਟ ਲੂਕ ਦਾ ਕੰਸਾਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ – “ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਕੋਵਡ -19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ”

ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ । ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਵੱਜੋ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਨਾਵਾਇਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਡਰਿੰਕ (ਬੀਅਰ, ਵਿਸਕੀ, ਵੋਡਕਾ, ਵਾਈਨ, ਜਿਨ, ਰਮ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਅਲਕੋਹਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਆਦਾਤਰ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੂੰਦੀ ਹੈ । 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਕੀ ਵੋਡਕਾ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਵੋਡਕਾ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 40% ਇਕਾਗਰਤਾ) ਖਪਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਡਰਿੰਕ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 40% ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਆਈ ਪੀ ਏ) ਅਤੇ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਈ ਟੀ ਓ ਐਚ ਜਾਂ ਐਥੇਨ) । ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਫ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 70% ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਦੁਹਰਾਓ ਨੋਟ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ. ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਖਪਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ) ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.