ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?

Published on:

ਸਾਰ

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ।

ਦਾਅਵਾ

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਟਿਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਾਇਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਓਰਾ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾ ਪਵਨ ਰਾਜ

ਡਾ ਪਵਨ ਰਾਜ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਮੁਲਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਟੋਪਿ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ”

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲੀਪ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਲੀਪ.ਓਆਰਜੀ ਤੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ।

2007 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਜਾਂ ਗਰਮ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਉਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਦ ਪੇਦੀ ਹੈਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 1999 ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ.ਡਾਟ ਕਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੀਜੁਰਾਬਾਂਨਾਲਸੌਣਨਾਲਚਮੜੀਦੀਆਂਸਮੱਸਿਆਵਾਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ?
Dr-Joyeeta-Chowdhury-Dermatologist
ਡਾ: ਜੋਇਤਾ ਚੌਧਰੀ

ਡਾ: ਜੋਇਤਾ ਚੌਧਰੀ, ਐਮ.ਡੀ. ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਐਨਆਰਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਾਬ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ । ਪਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਸਵਛ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਨਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਜੁਰਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਜੋ ਉਨਾ ਨੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਮਯ ਪਾਇ ਸਨ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਟਰਿਗੋ, ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਸਨ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਸੀ । ਬਾਹਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਗ, ਬਲਕਿ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਪੋਸਟ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਾਈਪਰ-ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਖੁਰਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਓਵੇਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜੁਰਾਬਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਤੀ ਦੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਓ । ਚਿੱਤਰ ਦ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਡਿਜੀਜ ਕਨਟੋਲਸ ਐਨਡ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਸੀ)  “ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਹਿਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਾਈਲੋਨ)” ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਪੈਰ (ਟੀਨੇਆ ਪੈਡਿਸ) ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,753FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health