ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਅਨਾਨਾਸ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਅਕਤੂਬਰ 31, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਨਾਸ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈl ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ।

rating

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, “ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਓ ‘ਅਨਾਨਾਸ’, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧਾਏ”, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਨਾਸ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈl

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਅਨਾਨਾਸ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਨਾਨਾਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਗਤਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨਾਨਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅਨਾਨਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਨਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਅਨਾਨਾਸ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਅਨਾਨਾਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ, ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਨਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਨਾਸ ਚੰਗਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਅਨਾਨਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਨਾਸ ਇੱਕ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ: ਅਨਾਨਾਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਰੋਮੇਲੇਨ: ਇਹ ਅਨਾਨਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਜ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਈਬਰ: ਅਨਾਨਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। LDL (‘ਬੁਰਾ’) ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ HDL (‘ਚੰਗਾ’) ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਫਾਈਬਰ ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ: ਅਨਾਨਾਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਣਿਜ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ: ਅਨਾਨਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਜਮ ਕੁੰਜੀ ਹੈl ਅਨਾਨਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਨਾਸ ਵਰਗੇ ਫਲ, ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਅਨਾਨਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਧੜਕਣ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।

Dr. Mohit Bhagwati

ਡਾ ਮੋਹਿਤ ਭਗਵਤੀ, MBBS, ਡੀਨਬੀ (ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ), ਡੀਨਬੀ (ਕਾਰਡਿਓਲੋਜੀ), ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਨਾਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ, ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਫਲ, ਤਣੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥਿਓਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਡੋਪੇਪਟੀਡੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਗ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਅਨਾਨਾਸ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ, ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਨਾਸ ਇੱਕ ਦਿਲ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਅਕਤੂਬਰ 31, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਕਤੂਬਰ 31, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਕਤੂਬਰ 31, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਕਤੂਬਰ 31, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਕਤੂਬਰ 31, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਅਕਤੂਬਰ 31, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਕਤੂਬਰ 31, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਕਤੂਬਰ 31, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਕਤੂਬਰ 31, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਕਤੂਬਰ 31, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,142FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health