ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਭੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Published on:

ਸਾਰ

ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਲੌਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ।

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਭੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (1979) ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ સ્ત્રਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

1982 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ‘ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਇਮਪਟੀਇੰਗ ਆਫ਼ ਏ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜਿਕ ਮਿਕਸਡ ਠੋਸ-ਤਰਲ ਭੋਜਨ’ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ (2013) ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ (2019) ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਡ੍ਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਐਡ ਲਿਬਿਟਮ’ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (THIP) ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਡਾ. ਪੀ. ਰਾਮਮਨੋਹਰ, ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਆਯੁਰਵੇਦ (ਏਸੀਆਰਏ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, “ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਵਾਏ ਗਰਮੀਆਂ।

ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।“

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

151,286FansLike
1,173FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health