ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਹਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ

 

ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠਾ ਹੈ।

rating

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ” ਖੋਜ ‘ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਹਲਦੀ ਨੂੰ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਬੀਜ ਨਾਸ਼”, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਕੁਮਿਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੈਂਸਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਹਰ ਆਬਾਦੀ, ਧਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।   ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨਪ੍ਰੋਟੋ-ਆਨਕੋਜੀਨ, ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਨ, ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੇਅਰ ਜੀਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਜੀਨ ਵਰਗ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ “ਡਰਾਈਵਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਪੂਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ

ਰਵਾਇਤੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰਕੁਮਿਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਜਾਂ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਕੁਮਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਮਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ACS) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ACS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਅਨਾਜ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ‘ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਖੁਰਾਕ‘ ਉਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ, ਮੂੰਹ, ਗਲੇ, ਅਨਾੜੀ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਕੋਲਾਰਡ ਗ੍ਰੀਨਸ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਸਪਰਾਉਟ ਵਰਗੇ ਕਰੂਸੀਫੇਰਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ, ਗੈਸਟਿਕ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਥਿਪ ਮੀਡੀਆ ਟੇਕ: ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,218FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health