ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਅਨਾਰ ਬਲਾਕਡ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਰ ਅਨਾਰ ਬੰਦ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ।

rating

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ,” ਹਾਰਟ ਬਲਾੱਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ”, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਧਮਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਧਮਨੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਮਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Amit Bhushan
Dr Amit Bhushan

ਡਾ: ਅਮਿਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈੱਡ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਕਸ, ਹਾਰਟ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਐਨਜਾਈਨਾ, ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਕੀ ਅਨਾਰ ਬੰਦ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲੇਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਰ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟ, ਚਮੜੀ ਰਹਿਤ ਚਿਕਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਨਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ.

ਕੀ ਧਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਧਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲੇਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਮਣੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭੋਜਨ ਧਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਨਸ ਦਾ ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੈਕ ਨੂੰ ਰੀਗਰੈਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਤਲੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਤਖ਼ਤੀ ਦੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।”

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,404FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health