ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਬਲੂਬੇਰੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਯੂਟੀਆਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਬੇਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (ਯੂਟੀਆਈ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਸੀ।

rating

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, “ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼! ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਬੈਰੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

UTI ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

UTI ਗੁਰਦਿਆਂ, ਯੂਰੇਟਰਸ, ਬਲੈਡਰ, ਜਾਂ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਹੇਠਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਕਰਮਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਆਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਬਲੈਡਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗ ਵੀ ਬੇਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਟੀਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਕਸਰ ਨਿਰਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਕਸਰ ਨਿਰਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਲ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਲਈ, ਯੂਟੀਆਈਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ. ਕੋਲੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਟੀਆਈਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੈਥੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਟੀਆਈਸ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਟੀਆਈਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਛਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਟਪੁੱਟ, ਪੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਬਦਬੂਦਾਰ, ਗੰਧਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਥਕਾਵਟ, ਕੰਬਣੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਯੂਟੀਆਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ। ਬਲੂਬੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੂਬੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ, ਫੀਨੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ, ਫਲੇਵੋਨੋਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਨਿਨ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ, ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਲੂਬੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੂਬੈਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯੂਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰੈਨਬੇਰੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

Gynecologist

ਅਸੀਂ ਡਾ: ਅਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਲਾ ਫੇਮੇ, ਜੀਕੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਉੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੈਨਬੇਰੀ, ਨੂੰ ਯੂਟੀਆਈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲੂਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀਆਈਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

General Physician Dr Kahsyap Dakshini

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਕਸ਼ਯਪ ਦਕਸ਼ੀਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬਲੂਬੇਰੀ ਅਤੇ ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਯੂਟੀਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Anurupa Bose, Nutritionist

ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਨੁਰੂਪਾ ਬੋਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਯੂਟੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਰੀਆਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਬੈਰੀ ਹੀ ਯੂਟੀਆਈਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਚਿਪਕਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲੂਬੈਰੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਟ ਕੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਯੂਟੀਆਈ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਲਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਾਸੀਮ, ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਲਈ ਜਰਾਸੀਮ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਟੀਆਈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਨਬੇਰੀ, ਮੈਨਨੋਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰੋਗਾਣੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੂਬੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਹੈ.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,373FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health