ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੌਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠ ਹੈ।

rating

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੁਪਰਫੂਡਸ”, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈl

coffee claim

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਦਰਦ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਦਰਦ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ nociceptors ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੰਤੂਆਂ, ਜੋ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ, ਛਾਤੀ, ਜਾਂ ਪਿੱਠ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਰੋਪੈਥਿਕ ਦਰਦ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਕੌਫੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਭੀ, ਪਸੰਦੀਦਾ, ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੈਫੀਨ, ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਤੇਜਕ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਫੀਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਰੀਸੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੈਫੀਨ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ, ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਫੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

General Physician Dr Kahsyap Dakshini

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾ. ਕਸ਼ਯਪ ਦਕਸ਼ੀਨੀ, ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ l ਕੈਫੀਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਡਾਕਟਰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ, ਐਨਐਸਏਆਈਡੀਐਸ, ਅਤੇ ਓਪੀਔਡਜ਼ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਤਿਰਿਕਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ RICE ਵਿਧੀ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਪਰ ਦਰਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਸੋਜ, ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਹੈ ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੁਲਾਈ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,104FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health