ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ, ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

Published on:

ਸਾਰ

rating

ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੇ, ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ।

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੇਠਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Aloe vera SS

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ । ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਕਊਟਿਕਲ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲਯੁਕਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖੋਪੜੀ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਪੜੀ ‘ਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਜਾਂ ਸੀਬਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਕੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ, ਈ, ਬੀ12 ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲ ਲੰਬੇ, ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ. ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ (DIY) ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਸਾਜ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਲੰਬਾਈ, ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਐਨਾਜੇਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਨ ਐਨਾਜੇਨ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਡੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ (2010) ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ Lhx2 ਜੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 0.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਧਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ, ਟੈਲੋਜਨ ਇਫਲੂਵਿਅਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

151,340FansLike
1,143FollowersFollow
250SubscribersSubscribe

READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health