ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Published on:

ਸਾਰ

rating

ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ।

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹੇਮੋਰੋਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਵਾਸੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ, ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੰਢਾਂ, ਗੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਰੋਇਡ ਡਿੱਗਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼, ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਟੱਟੀ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਉਮਰ, ਭਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ. ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਅਕਸਰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਟੱਟੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ।

Gastro

ਅਸੀਂ ਡਾ: ਸ਼ਰਦ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭੋਜਨ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ, ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ, ਜੁਲਾਬ ਜਾਂ ਸਟੂਲ ਸਾਫਟਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਗਾਈਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।”

ਕੀ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ – ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਡਰਿੰਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਟਰਮਿਲਕ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Dietitian

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਮਨਾ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਖੁਰਾਕ ਢੇਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਟੂਲ ਨਰਮ ਅਤੇ ਲੰਘਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

THIP ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਕੇਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਨੇ ਬਵਾਸੀਰ ‘ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਸਤਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਬਵਾਸੀਰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦੇ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਰੀਨ ਨਾਮਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

151,351FansLike
1,143FollowersFollow
250SubscribersSubscribe

READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health