ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

Published on:

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 8, 2021 by Team THIP

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ।

ਦਾਅਵਾ

ਰਾਗੀਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪੋਸਟ ਦਾ ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਨਹੀਂ ।  ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, ਤਾਂ  ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਭੋਜਨ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਵਿਚ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਕੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਆਯੁਰਵੈਦ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ।  ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਪੜੋ ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 8, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 8, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 8, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 8, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 8, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 8, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 8, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 8, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 8, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 8, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,211FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health