ਕੀ ਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Published on:

ਸਾਰ

Rating

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ.

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈl ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾl

  1. ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋl
  2. ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੀਓl
  3. ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ, 3 ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਪੀਓl

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ  ਖੰਡ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ,  ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਖੰਡ ਇੱਕ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ (ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੱਕਰ, ਮੋਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕਲੀਨਿਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”

Sarthak Moharir, Radiation Oncologist

ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਚਸੀਜੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ, ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਥਕ ਮੋਹਰੀਰ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ  ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।”

ਖੰਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕੈਂਸਰ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੀਡ’ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੇਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਇਸੋਫੇਗਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਲਔਸ ਵਨ  ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੰਡ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੰਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਚੂਸਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੌਰਿਕ ਐਸਿਡ (ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। LA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ-ਮੁਕਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮੋਹਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,745FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health