ਜਾਪਾਨੀ ਮੂਨ ਤਰਬੂਜ: ਨੀਲਾ ਤਰਬੂਜ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ

Published on:

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2021 by Team THIP

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰ ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਤਰਬੂਜ ਨਸਲ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਟਰੈਸਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਤ ਹੈ ।

ਦਾਅਵਾ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਿੰਟਰੈਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 16,000 ਯੇਨ (ਲਗਭਗ 200 ਡਾਲਰ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਮੂਨ ਤਰਬੂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?

ਨਹੀ । ਕੋਈ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤਰਬੂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਤਰਬੂਜ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਸਨੋਪਜ਼.ਕਾੱਮ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।.

The image in the left is a fake one created using Photoshop. The image in the right is Watermelon
ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ?

ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਰਣਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਸੁਆਦ ਬਦਲਣ’ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਿਰਾਕਲ ਬੇਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੇਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਸੁਆਦ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਫਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੰਮੇ, ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਸੁਆਦ ਬਦਲਦੇ ਫਲ’ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਖੱਟੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੇਰੀ ‘ਨੀਲੇ ਤਰਬੂਜ’ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਉਹ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਬੇਰੀਆਂ ਹਨ (ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ):

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਅਪ੍ਰੈਲ 23, 2021 by Team THIP

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,415FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health