ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਮਾਸਕ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਸਤੰਬਰ 16, 2022 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠਾ ਹੈ।

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਲੇਖ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਮਾਸਕ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5.5 ਤੋਂ ਵੱਧ pH ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ pH ਲਗਭਗ 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਲਕਲੀ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ pH ਲਗਭਗ 5.5 ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਿਕਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨਮੀ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਈ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ pH ਪੱਧਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਗੜ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਵਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ, ਪੋਸ਼ਣ, ਮਸਾਜ, ਕੌਫੀ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਅਧਾਰਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Shikha Shiromani
Dr. Shikha Shiromani
A dental surgeon by education and medical writer by profession, Shikha is responsible for research and fact-check.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਸਤੰਬਰ 16, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਸਤੰਬਰ 16, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਸਤੰਬਰ 16, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਸਤੰਬਰ 16, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਸਤੰਬਰ 16, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਸਤੰਬਰ 16, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਸਤੰਬਰ 16, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਸਤੰਬਰ 16, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਸਤੰਬਰ 16, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਸਤੰਬਰ 16, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,133FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health