ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਤ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਹੈ।

rating

ਦਾਅਵਾ

“ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ”, ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਤ ਤੇਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ (ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ (UV) ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਰਕ ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ (ਯੂ.ਵੀ.ਆਰ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਯੂਵੀ-ਸੀ (200-280 nm), ਯੂਵੀ-ਬੀ (280-320 nm) ਅਤੇ ਯੂਵੀ-ਏ (320-400 nm)। ਯੂਵੀ-ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਵੀ-ਬੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੂਵੀ-ਏ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।  ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਨਬਲੌਕ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਹਨ ਜੋ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਜਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਯੂਨੋਸਪਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਵੀ-ਬੀ-ਜਨਰੇਟ ਫੋਟੋ-ਏਜਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਨਬਲੌਕ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਹਨ ਜੋ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਜਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਯੂਨੋਸਪਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਵੀ-ਬੀ-ਜਨਰੇਟ ਫੋਟੋ-ਏਜਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਸਿਰਫ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ (15 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐਸਪੀਐਫ ਨਾਲ) ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਕੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਸਪੀਐਫ (SPF) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇਲ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਲਣ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖੋਜ  ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਨਾਨਵੋਲੇਟਾਈਲ ਤੇਲ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਐਸਪੀਐਫ ਮੁੱਲ 2 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ; ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਤੇਲ ਲਈ, 1 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਲਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਅਸਥਿਰ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਐਸਪੀਐਫ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 8 ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Swati Watwani

ਡਾ. ਸਵਾਤੀ ਵਾਟਵਾਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ – ਪਰਸੀਨਲੀਲੀ – ਸਕਿਨ/ਹੇਅਰ/ਐਸਥੀਟਿਕਸ/ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਲੀਨਿਕ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, “ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਪੀਐਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਐਸਪੀਐਫ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਯੂ ਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੇ ਐਸਪੀਐਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਯੂ ਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਫ ਡੀ ਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਦੀ ਐਸਪੀਐਫ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਫ ਡੀ ਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਪੀਐਫ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!”

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Shikha Shiromani
Dr. Shikha Shiromani
A dental surgeon by education and medical writer by profession, Shikha is responsible for research and fact-check.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਮਈ 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,404FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health