ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲੋਏ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲੋਏ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈl ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ।

rating

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ‘Giloy Juice Benefits: 10 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ ਜੂਸ’, ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲੋਏ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈl

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਗਿਲੋਏ ਕੀ ਹੈ?

ਗਿਲੋਏ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ Tinospora cordifolia ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਲੋਏ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗਿਲੋਏ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲੋਏ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਿਲੋਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਿਲੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੋਜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਿਲੋਏ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲੋਏ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ: ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲੋਏ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲੋਏ ਵਿਚ ਇਮਿਊਨ-ਮੋਡਿਊਲੇਟਰੀ, ਐਂਟੀ-ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮਿਕ (ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ), ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਅਡੈਪਟੋਜੇਨਿਕ, ਹੈਪੇਟੋਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ, ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਨੋਸਪੋਰਿਨ, ਬੇਰਬੇਰੀਨ, ਜੈਟਰੋਰੀਜ਼ਾਈਨ ਵਰਗੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਫਾਈਟੋਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  । ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲੋਏ ਐਬਸਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼, ਐਲਕਾਲਾਇਡਜ਼, ਡਾਇਟਰਪੇਨੋਇਡ ਲੈਕਟੋਨਸ ਅਤੇ ਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡ ਸ਼ਾਮਲ
  • ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਗਿਲੋਏ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨ।
  • ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ: ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਗਿਲੋਏ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ: ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਲੋਏ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲੋਏ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਲੋਏ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਗਿਲੋਏ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Yoga Practitioner

ਡਾ: ਆਯੂਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਇਬੀਟੌਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈਲਥ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, “ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਖਪਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Ayurvedic doctor

ਡਾ. ਅੰਨੂਸੁਈਆ ਗੋਹਿਲ, ਬੀਏਐਮਐਸ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਡੂਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਡੂਚੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਡੀਬੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Dietitian

ਕਾਜਲ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਹੀ ਦਵਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “

Dr Utsav Sahu

ਡਾਕਟਰ ਉਤਸਵ ਸਾਹੂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੌਲੋਜਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ।”

ਘਰ ਵਿਚ ਗਿਲੋਏ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ, ਗਲਤ ਸਵੈ-ਨਿਦਾਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੇਕਾਬੂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਲੋਏ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਲੋਏ ਕੁਝ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,362FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health