ਕੋਵਿਡ -19 ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਟਾਟਾ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ

Published on:

ਸਾਰ

ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ,ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਤ ਹੈ ।

ਦਾਅਵਾ

ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ  ।  ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਟਾਟਾ ਹੈਲਥ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਹੈਲਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ । ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਟਾਟਾ ਹੈਲਥ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਾਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਕੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਹਨ?

ਨਹੀਂ । ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ । ਇਹ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਟੀਐੱਚਆਈਪੀ (THIP) ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰੀਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਤ ਤਰਕੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਵੈ ਦਵਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਕਰਾਸ-ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,477FansLike
1,127FollowersFollow
250SubscribersSubscribe

READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health