ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਡ -19 ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ?

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਦਾਅਵਾ

ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਵਾ ਕਿਤਾ ਗਿਯਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਚ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀਮਿਰਚਕੋਵੀਡ -19 ਦਾਇਲਾਜ਼ਕਰਸਕਦੀਹੈ ?

ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਵੀਡ -19 ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੈਕਟ ਚੇਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ?

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਐਂਟੀ-ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਅਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ।

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.