ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?

Published on:

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ , ਦ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਭਿਜੀਜ ਕਨਟੋਲ ਐਨਡ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇਨਦੀ ਹੈ।

ਦਾਅਵਾ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਡੀ ਸੀ  ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸੀ ।

ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਲੇਖ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸੀ ਡੀ ਸੀ , ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਵਰਤਿਆ ਹੈ  ,ਦ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਭਿਜੀਜ ਕਨਟੋਲ ਐਨਡ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਲਇ , ਜੋ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਚਿੂਟ ਹੈ । ਸੀ ਡੀ ਸੀ  ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਸੱਟ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ www.cdc.gov ਹੈ ।

ਕੀ ਚਿੱਤਰ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਇ ਹੈ?

ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਡਿਜੀਜ ਕਨਟੋਲਸ ਐਨਡ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿੂਟ ਫਾਰ ਆਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ (ਐਨ.ਆਈ.ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਚ.) ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪੁਰਾਲੇਖ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਲੌਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ   ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੀਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀ ।

ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਇਹ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ 2017 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ । ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ 2019 (ਕੋਵੀਡ -19) ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਓਡ -19 ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਓਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਪਰ, ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਤਰਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ । ਪਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿੂਟ ਫਾਰ ਆਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ (ਐਨ.ਆਈ.ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਚ.) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਟਵੀਟ ਪੜਦਾ ਹੈ @ਸੀਡੀਸੀਗੋਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ # ਕੋਓਡ -19  ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ   ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ 2017 ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਤੰਗ ਸੀਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,451FansLike
1,131FollowersFollow
250SubscribersSubscribe

READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health